Vítejte

Místní knihovna ve Dřínově se nachází v budově Obecního úřadu na adrese Dřínov 38, okres Mělník.

 

 

Původní založení knihovny nebylo dohledáno.

 

V Pamětní knize obce Dřínov je zmínka, že koncem roku 1932 bylo v obecní
knihovně 202 svazků, a sice 156 zábavných a 46 vědeckých.

V listopadu roku 2006 byla Místní knihovna ve Dřínově zapsána do evidence
knihoven na Ministerstvu kultury České republiky.

V roce 2007 byly do knihovny instalovány počítače s připojením na internet.
V témže roce byl zaveden výměnný knižní fond s městskými knihovnami
Mělník a Mladá Boleslav.

 


V roce 2008 byla knihovna při rekonstrukci budovy Obecního úřadu za pomoci
získané dotace z Programu rozvoje venkova přestěhována do přízemí. Nové
zařízení do knihovny bylo pořízeno za pomoci dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ve výši 15.000 Kč při celkových nákladech 22.730 Kč.

 


V roce 2012 byla Středočeským krajem uspokojena naše žádost o poskytnutí dotace na modernizaci výpočetní techniky v naší obecní knihovně.
V rámci modernizace byl do knihovny pořízen nový počítač s tiskárnou a příslušenstvím, bylo obnoveno připojení k internetu počítače obsluhy a počítače pro veřejnost. Výše poskytnuté dotace bylo 27.000 Kč.

 

 Provozní dobu knihovny přizpůsobíme podle požadavků občanů (dětí), v současné době je pouze ve středu od 15:00 do 17:00 hodin.

 

 Od roku 2007 probíhá tzv. výměnný fond knih, což znamená zapůjčování souborů knih z jiných knihoven, a také že je možné objednání titulů, které momentálně v naší knihovně nejsou. 

 

Knihovna je příjemcem podpory Středočeského kraje formou regionálních funkcí.

 

Knihovna může být využita i pro společné aktivity dětí a rodičů v době mimo půjčovní doby.

 

Chcete-li pomoci, bude Vaše pomoc velmi vítaná. Vaše pomoc může být jak finanční, tak materiální.

 

 Také se těšíme na Vaše nápady dalšího využití knihovny,  kapacita knihovny pro společné aktivity je maximálně 10 človíčků

 

Bez Vás bude místní knihovna naprosto bezvýznamná a zbytečná.